Demonstration mot Banverkets provborrningar

När Banverket idag skulle börja sina provborrningar på Hallandsåsen, inför det fortsatta tunnelbygget, möttes man av demonstranter.
Det var den nybildade aktionsgruppen Rädda Lya som protesterade mot de planerade metoderna vid ett fortsatt bygge. De provborrningar som Banverket och Skanska/Vinci trots allt gör idag, ska ge svar på hur berget ser ut inför det fortsatta arbetet med att förstärka berget innan man kan börja borra tunnlar.