Maglarps kyrka fall för regeringsrätten

I en skrivelse till regeringsrätten säger Hammarlövs församling utanför Trelleborg att man kan tänka sig att bara riva delar av Maglarps nya kyrka, som ett alternativ till att riva hela.
- Kyrkan är ju en ekonomisk belastning för församlingen och att få riva delar av den är bättre än ingenting, säger rättschefen på kyrkans kansli i Uppsala Lars Fridner. Ärendet har pågått i flera år. Den första instans som sa nej var länsstyrelsen. Sedan överklagade man till länsrätten, men även där blev det nej. Kammarrätten blev nästa instans och till sist hamnade man hos Regeringsrätten, där bara mål av principiell karaktär tas upp. "God representant" Orsaken till att man hitintills fått nej till en rivning är att den 100-åriga sekelskifteskyrkan sägs vara ett kulturminne som är värt att bevaras. Kyrkan som ritades av arkitekten Harald Boklund anses vara en god representant för sin tid. Generellt säger riksantikvarieämbetet att rivning inte får vara ett sätt att göra sig av med kyrkor som är övertaliga. Annan verksamhet Församlingen är inte helt främmande för att sälja eller hyra ut kyrkan till annan verksamhet. Under årens lopp har man haft tre intressenter som velat använda kyrkan, men ingen har bedömts ha de ekonomiska förutsättningar som krävs för att kunna genomföra sina projekt. Dessutom vill man inte att det ska vara butik eller bostad i kyrkan, eftersom det finns en gravgård utanför. Viktigt beslut Det är oklart när ett avgörande kan komma, men handläggaren på Regeringsrätten säger att det troligen kan bli efter sommaren, och för Svenska Kyrkan är det ett viktigt beslut enligt Lars Fridner: - Ja, det är första gången som ett sådant här ärende prövas i högsta instans.