Biljettkur utan bygglov vid Ales stenar

Kritiken mot Riksantikvarieämbetets agerande vid Ales stenar växer nu. Trots att bygglov saknas har man satt upp en biljettkur vid fornminnet.
I mitten av juni skickade Riksantikvarieämbetet in sin bygglovsansökan till Ystad kommun. Efter muntliga kontakter med kommunens bygglovschef trodde man att biljettkiosken vid Ales stenar skulle få klartecken. Men bygglovsnämnden tyckte annorlunda och vid ett möte i slutet av juni kom man fram till att en kiosk uppe vid det natursköna fornminnet skulle störa landskapsbilden. När beslutet togs var kiosken emellertid redan där. Ett svartbygge med andra ord. – Det verkar som om ämbetet nu förstår att man har gjort fel, säger David Gillanders, planchef på Ystad kommun. – Nu säger man att man ska ta bort kiosken och kontakta vår bygglovschef omgående. Om det inte görs får vi ingripa enligt plan- och bygglagen och be om en förklaring.