Operachefen sitter kvar

I dag meddelade operachefen i Malmö, Stefan Sköld, att han har beslutat att stanna kvar på sin post.
Detta trots de tuffa sparkraven som väntar verksamheten inom Malmö Opera- och Musikteater. Det var vid ett styrelsemöte för drygt en vecka sedan som Stefan Sköld hotade att lämna verksamheten på grund av den dåliga ekonomin. Prognosen för i år pekar på ett underskott på nästan tio miljoner kronor, och omfattande nedskärningar med bland annat uppsägningar av personal kan vara på gång.