Arbetslösheten ökar i Skåne

Enligt en rapport från Arbetsmarknadsstyrelsen ökar arbetslösheten i Skåne.
Enligt Göran Olsson på Länsarbetsnämnden så beror ökningen främst på att fler personer gått från arbetsmarknadspolitiska åtgärder till öppen arbetslöshet. Efterfrågan på arbetskraft i Skåne är i stort sett konstant, jämfört med förra året. Arbetslösheten i Skåne är nu 4,9 procent, vilket är något högre än riksgenomsnittet.