Liten påverkan på miljön efter oljeutsläpp

Oljeutsläppet från det kinesiska fartyget Fu Shan Hai kommer inte att påverka djur och växtliv på längre sikt.
På fredagen samlades samtliga myndigheter som varit inblandade i oljesaneringen utmed Skånes sydkust efter Fu Shan Hais förlisning för att diskutera och dokumentera saneringsarbetet. - Bra organisation, hög kompetens och god disciplin bland saneringsarbetarna, gjorde att det aldrig blev någon så kallad sekundär spridning av oljan, säger chefen för IVL:s oljejour, marinbiologen Jonas Fejes. Tidpunkten för utsläppet, då fåglarna låg och ruvade eller matade nykläckta ungar, var också gynnsam. Några hundra fåglar oljeskadades. Den siffran kunde ha blivit betydligt högre om utsläppet kommit senare, då ungarna skulle ner till vattnet. Den olja som finns kvar i havet kommer att brytas ner till koldioxid och vatten, en process som beroende på var oljan hamnat kan ta alltifrån några veckor till ett par år. Fortfarande kan dock oljeklumpar från det förlista fartyget nå land.