Danskar flyttar till Västra Hamnen

Två år efter Bo01 mässan i Västra hamnen står fortfarande många lägenheter tomma. Byggföretaget Skanska har hittills bara lyckats sälja två tredjedelar av sina lägenheter. Men med en kampanj i danska dagstidningar och med en dansk hemsida lockar man danskar att flytta över bron.
- Kampanjen har framför allt gått ut på att visa möjligheterna för danskar att bo Sverige. Det innebär bl.a. billigare bilar och billigare boendekostander, berättar Dan Andersson, marknadsansvarig på Skanska i Malmö. Projektet har varit framgångsrik och idag är en tredjedel av de som bor i Skanskas lägenheter, danskar. Den dåliga försäljningen av lägenheter betraktas förstås som ett misslyckande, men från Skanskas sida tror man att det fortfarande finns kunder att hämta på båda sidor om Öresundsbron. - De danska kunderna är bara ett komplement. Nu efter sommaren, när folk har sett hur Västra Hamnen har levt upp, räknar vi med många svenska köpare, säger Dan Andersson.