Skånska kommuner har bra krisberedskap

De skånska kommunerna klarar sig bättre än många andra svenska kommuner när det gäller kraven på att klara kriser och extraordinära händelser.
Det säger man på Krisberedskapsmyndigheten som nyligen granskat svenska kommuners beredskap. Anledningen till att Skåne i förhållande till resten av Sverige ligger bra till vad gäller krisberedskap är att man sedan många år tillbaka har en bra grundberedskap, säger Birgitta Darrell på Krisberedskapsmyndigheten. – Man har jobbat mycket med de här frågorna utifrån den andra lagstiftningen som egentligen bara gällde höjd beredskap och krig. Den nya lagstiftningen från och med första januari i år handlar alltså även om kris, men man har förstås nytta av det arbete man gjort tidigare.