Kampanj vill informera om handikappades situation

Handikapporganisationernas Samarbetsorgan, HSO, har startat en ny kampanj för att öka informationen i samhället om fysiskt och psykiskt handikapp.
I år är det handikappår, och därför vill man på HSO synliggöra de hinder som handikappade kan ställas inför i samhället. I samarbete med Skåne Mejerier trycker HSO upp information på mjölkpaketen, och man kommer även att uppvakta politiker. Många människor ställs idag utanför samhällets utbud på grund av att de har ett funktionshinder eller en kronisk sjukdom. Bara i Skåne gäller detta drygt 100 000 personer, säger Lars Gustavsson, länsombudsman på HSO. – Vi vill att folk ska lära sig mer om det här med funktionshinder och förstå att det inte är något som betyder en liten grupp individer utan att det är någonting som angår väldigt många människor.