Långa väntetider mellan brott och dom

Antalet ungdomar som dömdes till sluten ungdomsvård i fjol var ungefär lika stort som år 2000 och 2001. Men de som dömdes fick vänta mycket länge på sina domar.
I Skåne var väntetiden mellan det att brottet begicks och till dess att domen föll mellan en månad och två år. – Det här är skadligt för ungdomarna ,säger Lars Wetter, som är föreståndare på Råby ungdomshem där man tar emot tonåringar som dömts till sluten vård. I Skåne dömdes ifjol 17 ungdomar till sluten ungdomsvård jämfört med 21 år 2001. De flesta domarna gällde någon form av våldsbrott. I genomsnitt fick de dömda tillbringa åtta och en halv månad i sluten vård. Lars Wetter menar att ungdomarna under den tid de väntar på sin dom börjar bearbeta brottet på ett negativt sätt. Något som blir svårt att bryta på behandlingshemmen. Nu ska man på statens institutionsstyrelse arbeta för att få ner den långa väntetiden mellan brott och dom. Lars Wetter har sina egna idéer om hur det ska göras. – Domstolarna måste börjar prioritera ungdomsbrott, säger han.