Fler vägar kameraövervakas i Skåne

Allt fler skånska vägar kommer att övervakas med så kallade hastighetskameror i framtiden.
Redan efter semestern kommer vägkamerorna mellan Höganäs och Åstorp att tas i bruk. Och den här satsningen kommer att fortsätta eftersom antalet allvarliga olyckor minskar kraftigt på sträckor med automatisk hastighetsövervakning. - Dödsolyckorna har minskat med 61 procent och olyckorna med svårt skadade med 21 procent. Det här är mycket goda resultat, säger Sten Byström som är poliskommissarie på Rikspolisstyrelsen: Och de goda resultaten leder till en ökad satsning på vägkameror. Utbyggnaden kommer att fortsätta och redan nästa år kommer många fler vägsträckor i Sverige att ha automatisk hastighetsövervakning. Längre fram blir det också fler vägkameror i Skåne. - Vi har gjort undersökningar som visar att 70 procent av bilisterna är positiva till hastighetskamerorna, säger Sten Byström. Det finns självklart också bilister som inte gillar den automatiska hastighetsövervakningen, bland annat därför att några blivit av med körkortet eller fått böter. Men det här med böter är inte det primära menar Sten Byström: - Det viktigaste är att olyckorna minskar och att bilisterna känner sig trygga.