Akutpatienter flyttas mellan sjukhusen

Hittills i sommar har fler patienter än förra sommaren blivit förflyttade till ett annat sjukhus från Universitets sjukhuset MAS i Malmö.
För att klara semesterperioden har hela Region Skåne dragit ner på totalt 900 vårdplatser och minskat antalet planerade operationer. Och när det krävs flyttas en patient mellan sjukhusen i regionen. Socialstyrelsen har i en utredning konstaterat att det redan i normala fall finns för få vårdplatser på MAS och det märks självklart även sommartid. Sjukhusen är inne i den mest intensiva semesterperioden just nu med mycket personal på semester och om det dessutom blir varmt så ökar trycket på vården, då många äldre och lung-och hjärtsjuka patienter söker mer vård. Därför är samarbetet mellan sjukhusen nödvändig.