Kriminalteknisk storrotel föreslås till Malmö

Just nu utreder Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, i Linköping hur kompetensen skulle kunna spridas över landet. Chefen för SKL, Olof Egerstedt, har fått utredningsuppdraget av rikspolischefen Sten Hekscher med anledning av att trycket på SKL har blivit så hårt.
- Idag har teknisk bevisning blivit allt viktigare i brottsutredningar och det är inte bara stor efterfrågan på vår specialkompetens från de olika polismyndigheterna runt om i landet, utan även domstolarna kräver mer teknisk bevisning. - Detta beror i stor utsträckning på att de misstänkta brottslingarna inte längre, i samma utsträckning som förr i tiden, vill medverka i brottsutredningarna, berättar utredaren Olof Egerstedt. Därför utreds nu två olika modeller för att möta det ökade behovet, där ena modellen utgår från de fyra stora städerna Stockholm, Göteborg, Umeå och Malmö. Den andra modellen utgår från de fyra stora norrlandslänen, en icke storstadsmodell. - Det är viktigt att se till högsta möjliga kompetens. Men vi måste också säkerställa att det finns en geografisk närhet till brottsplatserna för snabba åtgärder. Tekniska undersökningar är ofta en färskvara, säger Olof Egerstedt. Vilken modell som kommer att förordas står klart i höst när utredningen ska lämnas över till rikspolisstyrelsen. - Jag är övertygad om att någon av dem kommer att genomföras, förr eller senare. Det kan bli om ett halvår eller om två år, det är svårt att säga, säger Olof Egerstedt. Tillförordnade länspolismästare Kjell-Arne Eliasson välkomnar idén att Malmö skulle kunna få en kriminalteknsik storrotel. - Det är ett bra förslag, då får vi den här kompetensen närmare oss. Det är tänkt att Malmös tekniska rotel också ska serva Blekinge och Kronobergs polisdistrikt. Kjell-Arne Eliasson tror att den nya tekniska kompetensen kan vara bra för alla poliser i länet. - En positiv effekt är att kompetensen kommer att smitta av sig även på övrig verksamhet.