Nya provgrävningar på BT Kemis område

På onsdagen påbörjades provgropsgrävningar på före detta BT Kemi-området i Teckomatorp. På drygt tjugo platser inom området ska man gräva.
Grävningarna är ett led i Svalövs kommuns huvudstudie av föroreningar från BT Kemi. Studien tar man fram som underlag för eventuellt framtida saneringsarbete. – Det är vissa delar i området som vi är osäkra på och vill undersöka. Med hjälp av groparna får vi syn- och luktintryck samtidigt som vi kan ta prover på jorden, säger Lars Bevmo, uppdragsledare vid SWECO VIAK. Det gamla BT Kemi-området ser i dag ut som en äng, fylld med växtlighet. Med blotta ögat kan man inte ana vad som döljer sig i marken. Fram till 1976 framställde man här växtbekämpningsmedel och många invånare i byn klagade på att det luktade illa från fabriken. Samma år upptäckte man att stora mängder klorfenoler och andra ämnen läckt ut eller dumpats inom området. Både lukten av kemikalier som kommer upp från de nygrävda groparna i dag och många undersökningar visar att mycket föroreningar finns kvar inom området. – På vissa ställen i området finns det betydande mängder kemikalier och föroreningar som bör tas upp och behandlas, säger Lars Bevmo. Provtagningarna i groparna är ett led i den förstudie som Svalövs kommun startade förra året för att utreda var det finns mest kemikalier i området och hur man ska kunna utföra saneringsarbete. Studien beräknas vara klar i september. Sedan 1976 har området sanerats vid flera tillfällen och en massa prover har tagits på mark och grundvatten. I dag finns över 10 000 analysvärden från området. Men trots det anser Svalövs kommun att man behöver ta nya prover och fortsätta utredningen. – Många undersökningar gjordes i början av 80-talet och sedan dess har tekniken förbättrats samtidigt som miljökriterierna blivit strängare, säger Ulf Evertsson, projektledare vid Svalövs kommun.