Fortfarande gratis att besöka Ales stenar

Det blir ingen entréavgift till Ales stenar. Det bestämdes vid ett möte igår mellan länsstyrelsen, Ystad kommun och riksantikvarieämbetet.
- Tyvärr kan vi inte ta ut någon avgift med tanke på diverse strandskyddsregler som vi missat, säger Sune Lindkvist, som är riksantikvarieämbetets representant. När man inte tar ut en avgift får man inte heller in de välbehövliga extrapengar som skulle hjälpa till att rusta upp fornminnet. Den stora strömmen av besökare har nämligen gjort att marken runt stenarna och även stenarna slitits rejält. Men avgiften var inte det viktigaste menar Sune Lindkvist. - Det viktigaste är att vi kunnat informera om slitaget på fornminnet, säger han.