Torskar påverkas inte av Öresundsbron

En ny forskningsmetod används för att kontrollera hur torskarna har påverkats av Öresundsbron. Enligt de första slutsatserna verkar det inte som torskarna störs av bron.

Det är på uppdrag av miljödomstolen som biologer just nu följer torskar i Öresund. Med hjälp av sändare, som satts fast på ryggen på drygt 20 torskar, kan biologerna följa fiskarna. - Det går inte att dra några säkra slutsatser än, men än så länge har vi inte märkt att torskarna undviker bron, Ingvar Lagerfelt från Fiskeriverket, som leder forskningsprojektet. Resultatet av undersökningen kommer redovisas nästa sommar. Det finns dock redan planer på att använda samma metod vid vindkraftsbygget på Lillegrund.