Riksdagspolitikerna specialgranskas i Simrishamn

Tio av landets lokala skattekontor har under våren fått i uppdrag att syna alla självdeklarationer från riksdagsledamöterna i respektive region. I Skåne blir det Simrishamn som ska granska politiker från regionen.
– Det kändes naturligt att välja Simrishamn eftersom Gudrun Schyman granskades där. Dessutom finns där både kunskap och intresse för denna typ av granskning, säger Tomas Rönnerhed, avdelningschef för skattekontoret i Malmö. Efter Schyman Det var efter Gudrun Schymans deklaration som Riksskatteverket, RSV, ansåg att man borde koncentrera granskningen av riksdagspolitikernas deklarationer. Granskningen av den förre vänsterledarens deklaration slutade med att skattenämnden krävde henne på 90 000 kronor för underkända avdrag och falska uppgifter. – Efter Schymanaffären hamnade riksdagsledamöternas deklarationer mer i fokus och det bestämdes från central nivå att man skulle koncentrera granskningen till tio av landets lokala skattekontor, säger Tomas Rönnerhed. Politiker måste följa reglerna I Skåne kommer politikernas deklarationer först att granskas maskinellt på de skattekontor de tillhör, precis som alla andra. När maskinerna reagerar på några uppgifter och belopp, utreds deklarationerna manuellt. Om en politiker fastnar i kontrollen kommer granskningen inte att ske lokalt utan i stället skickas till Simrishamn. – Politiker är folkvalda personer och därför är det väldigt viktigt att de sköter sina deklarationer enligt de regler som finns, säger Tomas Rönnerhed.