Platser kvar på högre utbildningar

I dagarna får de som sökt in till Malmö högskola och Lunds universitet besked om de kommit in eller inte. De båda lärosätena har börjat skicka ut antagningsbesked.
Jämfört med förra året är det fler som nu sökt in till de högre utbildningarna. Ungefär 25 500 personer har sökt kurser på Lunds universitet till hösten, vilket är 1000 mer än för ett år sen. Till Malmö högskola har knappt 10 000 sökt fristående kurser vilket också det är en ökning jämfört med i höstas. De populäraste utbildningsprogrammen i Lund är arkitekt, sjukgymnast och psykolog. I Malmö var det flest sökande till fastighetsmäklarprogrammet och de nystartade utbildningarna i mänskliga rättigheter och till produktionsledare inom media. Men trots att man haft många sökande till både Malmö högskola och Lunds universitet, finns det fortfarande platser kvar på både kurser och program. I Malmö är det ingenjörsutbildningar och andra naturvetenskapliga utbildningar, men också lärarutbildningar, som inte lockat tillräckligt med sökande. I Lund finns det flest platser kvar på kurser i humaniora.