Varslen ökar i Skåne

Varslen om uppsägning fortsätter att öka i Skåne. Under juni månad varslades 875 personer om uppsägning i Skåne. Det är en ökning med mer än 11 procent jämfört med samma månad förra året.
– Ja, vi ser en viss nedgång i efterfrågan på arbetskraft, säger Göran Olsson, utredare på Länsarbetsnämnden. – Sverige i övrigt har ju sett en ökning av varslen lite tidigare, och nu drabbar det även Skåne. Att siffrorna för uppsägningsvarsel varierar kraftigt från månad till månad är enligt Göran Olsson inget ovanligt. Men ser man till året som gått hittills, har det också skett en stadig ökning av varsel sedan samma period förra året. – Vad gäller en eventuell vändning, så gjorde vi en prognos i våras som vi fortfarande står fast vid, säger Göran Olsson. – Vi kommer att se en viss försämring av arbetsmarknaden i år men däremot kommer det att bli en förbättring under 2004.