Felanvända läkemedel kostar miljarder

För mycket och fel mediciner kostar sjukvården tio onödiga miljarder om året. I en rapport som presenteras idag slår apoteket och vårdförbundet larm om slöseriet med läkemedlen.
Bara Skåne står för tre miljarder av den totala kostnaden, men i rapporten lyfts två projekt i Helsingborg och Kristianstad fram som goda exempel på hur man kan undvika onödiga kostnader. Besvär på grund av medicin I Helsingborg gjorde lasarettet och apoteket för ungefär ett år sedan en studie på 1000 patienter. Det visade sig att 28 procent av patienterna hade besvär som berodde på medicinen och att sex procent av dem som sökte vård gjorde det på grund av sina mediciner. På sjukhuset jobbar nu apotekare tillsammans med övrig sjukvårdspersonal ute på avdelningarna för att kunna förbättra för patienterna. – Vi arbetar här på avdelningen med att prata med patienterna och även med läkare och sköterskor om patienters läkemedelsanvändning, säger Maria Modig, apotekare på Helsingborgs lasarett. – Vi vill framför allt komma fram till om patienterna får rätt mediciner när de ligger här på avdelningen, och om de använder medicinerna på ett bra sätt. Dessutom vill vi veta om medicinerna fungerar bra ihop. Kan spara miljoner I rapporten som presenteras idag föreslås förutom mer farmaceutisk kunskap ute på sjukhusen även mer och bättre utbildning för vårdpersonal såväl inom landstingen som inom kommunerna. Beräkningar som det så kallade läkemedelsrådet inom Region Skåne gjort visar att man skulle kunna minska regionens underskott med omkring 200 miljoner kronor om året om man kom tillrätta med felanvändningen av läkemedel.