Skånska tåg avgår i tid

Tågen i Skåne har aldrig gått punktligare än nu. Efter en satsning från Banverket är antalet tåg som avgår i tid hela 90 procent jämfört med 60 procent för några år sedan.
– Vi har satsat på en attitydförändring bland vår personal och det har verkligen hjälpt, säger Ulric Gunnarsson som är biträdande distriktschef för Banverkets södra region. På Malmö central har man bland annat satt sekundvisare på alla klockor, mest för att demonstrera att även sekunder är viktiga i tågens värld. Man har bytt högtalaranläggningar, fått ett nytt spår man kan använda som reserv, nya skyltar och en beredskapspatrull som snabbt kan reparera tekniska fel. Men en del tåg avgår ändå för sent. – I så fall beror det ofta på tekniska problem i känsliga delar som till exempel växlar, säger Ulric Gunnarsson.