Stationsbranden i Åstorp inte anlagd

Polisen utgår nu ifrån att stationsbranden i Åstorp i februari inte var anlagd.
– De förhör och undersökningar som gjorts visar inga tecken på att den skulle vara anlagd, säger Kent Rosengren, chef för tekniska roteln i Helsingborg. – Brandorsaker är alltid svåra att fastställa men polisens teori är nu att branden uppstått på grund av oaktsamhet. Åstorps stationshus från 1876 så gott som totalförstördes i branden, men ingen människa kom till skada.