Malmö

Rapport om radikalisering i Rosengård ifrågasätts

Forskare i Lund riktar skarp kritik mot den rapport som visar på att radikala grupper fått ett starkare fäste i Rosengård och som presenterades på onsdagen.

– Man kan inte göra en sådan här rapport utan att tala med några som representerar fenomenet, säger Leif Stenberg, som är föreståndare för Centrum för Mellanösternstudier vid lunds universitet.

På onsdagen presenterade Försvarshögskolan en rapport som beskriver hur de radikala grupperna i Rosengård får ökad makt.

Men Leif Stenberg som är docent i Islamologi vid Lunds universitet ifrågasätter rapportens vetenskaplighet. Han kallar metoderna bakom undersökningen för lösryckta och ovetenskapliga och menar att man inte kan dra de slutsatser som finns i rapporten utan att prata med någon av de religiösa församlingarna i området.

Nu är han rädd att rapporten ska skada fortsatta studier inom området och att den bidrar till en tilltagande islamofobi. Men kritiken avvisas som grundlös av Lars Nicander som är chef för Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan.

– Vi har använt samma metod som flera andra länder för att kunna jämföra med dem. Jag vet inte vilken grund de har till att säga att den metoden inte är vetenskaplig, säger Lars Nicander.

Leif Stenberg riktar också kritik mot att ni uppger i rapporten att ni grundar rapporten på djupintervjuer med till exempel närpolis, socialtjänst och ideelltarbetande i stadsdelen. Men han menar att ni också borde ha pratat med representanter för de olika religiösa församlingarna. Varför har ni inte gjort det?

– I materialet ingår också intervjuer med personer från religiösa församlingar, säger Lars Nicander som är chef för centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid försvarshögskolan.

Men varför har ni valt att inte redovisa det?

– Det är känsligt och det är kanske ganska få. Merparten är sekundärkällor men det blir lättidentifierat och vi har lovat källorna anonymitet som en förutsättning för de här bakgrundsintervjuerna, säger Lars Nicander som är chef för centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid försvarshögskolan.