Malmö

Åklagaren vill koppla insamling till Hamas

I en fullsatt säkerhetssal i Malmö tingsrätt inleddes rättegången mot al-Aqsa spannmål stiftelse och dess ordförande Khalid al-Yousef. Åklagaren påstår att han via stiftelsen skickat flera miljoner kronor till organisationer kontrollerade av Hamas. Själv hävdar han att han samlat in pengar till behövande barn.

Det var ett stort säkerhetspådrag när rättegången inledds i morse, alla besökare visiterades två gånger och intresset för förhandlingarna var så stort att åhörarplatserna i säkerhetssalen inte räckte till.

Enligt vice chefsåklagare Agnetha Hilding-Qvarnström, har Khalid al-Yousef mellan 2002 och 2007 samlat in cirka fyra miljoner kronor till den Malmöbaserade stiftelsen al-Aqsa spannmål. Hälften av pengarna har skickats iväg till fyra olika välgörenhetsorganisationer i Gaza och på Västbanken, organisationer som enligt åklagaren på olika sätt är en del av eller har kopplingar till terrorstämplade Hamas.

Genom att skänka pengar till dessa organisationer ska alltså Khalid al-Yousef ha gjort sig skyldig till att ha finansierat terrorverksamhet.

Under rättegångens första dag har åklagaren lagt mycket krut på att förklara Hamas organisation, ideologi och finansiering. Hon har verkligen tryckt på att organisationens hjälpverksamhet eller fyller en viktig funktion för att upprätthålla stödet för Hamas. Senare under förhandlingarna tänker hon presentera bevis, bland annat amerikanska uppgifter som hävdar att Malmökontoret ingår i ett större nätverk av al-Aqsa-organisationer som stöder Hamas.

Khalid al-Yousef har gång på gång nekat till anklagelserna och säger via sin tolk att rättegången är slöseri med tid och att åklagaren inte kommer att kunna presentera några bevis mot honom.

Till de personer som skänk bidrag till al-Aqsa spannmål stiftelse så lovar han att pengarna gått till goda ändamål.