Landskrona

Stora problem i Landskronas skolor

Skolorna i Landskrona brottas med stora problem. Det visar den inspektionsrapport som Skolinspektionen presenterade på tisdagen. Trots att man har en engagerad och välutbildad personal, och trots att det satsas mycket på utvecklingsarbete, så får alla elever inte en likvärdig utbildning.

– Lyckas inte kommunen vända trenden så är det allvarligt. Då kanske vi cementerar ett utanförskap. Idag krävs ju nästa gymnasieprogram för att få jobb, säger utbildningsrådet Gösta Karlsson vid Skolinspektionen.

Det är stora skillnader i resultaten mellan de olika skolorna i Landskrona. På Gustav Adolfsskolan och Dammhagsskolan var det 2007 mindre än 50 procent av niorna som klarade målen i alla ämnen jämfört med omkring 75 procent på kommunens andra skolor. Knappt 64 procent är behöriga till gymnasieskolans nationella program jämfört med mer än 90 procent på övriga skolor.

På de här skolorna gick nära hälften av niorna och även om kommunen får beröm för att man infört ett tionde grundskoleår för elever med problem, så anser Gösta Karlsson på skolinspektionen att man måste se över om kommunens resurser satsas rätt.

Lisa Flinth (FP) som är ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Landskrona säger att skolorna har ett resursfördelningssystem som är stelbent i dag. Men att det ska ändras vid halvårsskiftet, att man håller på att organisera om skolförvaltningen och att rusta upp skollokaler. Och problemet att det skiljer mycket i resultat mellan olika skolor är hon också medveten om.

Senast den 4 maj ska Landskrona kommun redovisa hur man ska rätta till bristerna.