Skånska kommuner sparar pengar på skolorna

Minst två tredjedelar av de skånska kommunerna sparar pengar på skolan redan i år. Det visar en enkät som Sveriges Radio gjort hos Skånes kommuner. Enligt svaren ska kommunerna under året tillsammans spara närmare 100 miljoner kronor.
En av de kommunerna är Båstad som ska spara närmare fyra miljoner kronor, vilket får konsekvenser på flera sätt. – Det kommer tyvärr främst att drabba de elever som är i behov av extra stöd, för de måste ibland ha anpassat undervisningsmaterial, säger skolchef Birgitte Oest-Larsen. – Den andra stora posten är kompetensutveckling för all personal, och det tycker jag personligen är väldigt pinsamt, med tanke på att vi står för en lärande organisation.