Jämförelse mellan EMU och Hitler bort från hemsida

Miljöpartiet i Svedala tog på tisdagsförmiddagen efter önskemål från partiledningen bort jämförelsen mellan valutaunionen EMU och Adolf Hitler från sin hemsida.
På miljöpartiets lokala hemsida stod att läsa att "EMU är ett elitprojekt med stormaktsdrömmar" och det konstaterades att även Hitler hade sådana. Trots påtryckningar från partiledningen ville René Lundström, partiets företrädare i Svedala, att formuleringen skulle stå kvar. Men till sist gjorde uppmärksamheten i media och trycket från miljöpartiet centralt att han valde att revidera hemsidan. – De ringde från miljöpartiet i Stockholm, och tyckte jag skulle ta bort den, säger René Lundström. – Nu har jag gett med mig men jag känner att jag har svikit alla de mail som har kommit och sagt att jag ska stå på mig. Miljöpartiet i Stockholm ska vid samtalet med René Lundström ha framhållit att man inte tycker att jämförelsen mellan Hitler och EMU ett bra sakargument mot EMU. Men René Lundström håller bara delvis med. – Varken jag eller andre mannen i miljöpartiet i Svedala som jag talade med i förmiddags kan förstå att man reagerade på det här sättet, säger han. – Men jag kan kanske hålla med om att sakargumentet är missvisande därför att man knyter ihop Hitler med mycket annat än stormakten.