Inget bidrag till servicehundar

Rörelsehindrade och hörselskadade känner sig diskriminerade av staten. De får inget bidrag till sina så kallade servicehundar, medan synskadade däremot får bidrag till sina ledarhundar.
Bara ledarhundar finansieras av staten, men ända sedan Svenska Service- och Signalhundsförbundet funnits har man jobbat för att det ska bli så även för servicehundar. Bidrag skulle höja statusen Att utbilda en ledarhund kostar staten omkring 250 000 kronor medan en servicehund kostar högst 50 000. – Naturligtvis hade vi blivit väldigt tacksamma om man hade fått statliga medel till att utbilda hundar, säger Anki Cellander från Helsingborg som är med i Svenska Service- och Signalhundsförbundet. Hon är rörelsehindrad och har en servicehund. – Förare och hundar finns, och får man bara resurserna och kan använda dem på rätt sätt, kan vi få fram många servicehundar på ganska kort tid. Och genom att avsätta medel till de här hundarna säger staten att de är viktiga, och det skulle höja deras status. Inget svar från staten Svenska Service- och Signalhundsförbundet har varit i kontakt med regeringen ett flertal gånger, senast i våras. Man har dock ännu inte fått något svar. För Anki Cellander har hennes hund fungerat som en förlängd arm och varit till stor hjälp. Nu hoppas hon på att fler hundar ska kunna utbildas med hjälp av pengar från regeringen. – Förbundet har ju haft en intensiv kampanj nu och lobbat på regeringsnivå. Det känns som om vi har lite medvind både där och regionalt, så jag hoppas på en ljus framtid, säger Anki Cellander.