Skånska barn har höga skulder till staten

Många barn och ungdomar under 18 år hamnar hos kronofogden med obetalda skulder. I Skåne finns just nu drygt 1000 barn och ungdomar i kronofogdens register.
Totalt i landet har 5700 barn och ungdomar registrerade skulder på 38 miljoner kronor. Men Skåne skiljer sig rejält från resten av landet i skuldstatistiken. I hela landet mest skulder till privata I riksgenomsnittet är 60 procent skulder med privata fodringsägare, till exempel obetalda kontokortskulder och mobiltelefonräkningar. Resterande 40 procent är skulder till staten, till exempel skulder som uppkommit genom brott där de unga dömts till böter eller skadestånd. Skulderna till staten kan även vara obetalda parkeringsböter och bilskatter. Då kan föräldrar för att undvika egna skulder ha skrivit över fordon på sina barn. Motsatt förhållande i Skåne I Skåne är förhållandet helt tvärtom. Här är 60 procent av de ungas registrerade skulder sådana som är till staten, vilket innebär 4,2 miljoner kronor av totalsumman 6,8 miljoner kronor. – Vi har inte analyserat siffrorna, säger kronofogde Eva Palmqvist vid Kronofogdemyndigheten i Malmö. – Men man kan ju säga att här i Skåne är antalet barn med skulder för till exempel felparkeringsavgifter, fordonskatter och böter högre, och därför kan också summan bli högre.