Malmö

Bostadsköp i Dockan blir fall för rätten

En bostadsrättsförening i Malmö tänker stämma flera köpare som dragit sig ur köp av nybyggda bostäder sedan konjunkturen svängt. Det blir nu tingsrättens uppgift att pröva om köparna haft rätt att häva köpen.

– Visar det sig att de inte haft grund för det kommer de att bli skadeståndsskyldiga för den skada som föreningen drabbas av, säger Tommy Karlsson, bolagsjurist på JM och ombud för bostadsrättsföreningen.

Det handlar om bostadsrättsföreningen Dockterrassen i Dockan i Malmö, där byggbolaget JM byggt 85 bostadsrätter. För ett drygt år sedan var intresset för bostäderna stort, men på grund av höstens finanskris och lågkonjunktur har en del av köparna inte fullföljt sina köp.

En del har fått svårt att betala för att man till exempel inte lyckats sälja sin gamla lägenhet, men enligt Tommy Karlsson rör det sig också om köpare som inte längre anser sig göra en tillräckligt bra affär.

– Det finns flera fall där vi har fått indikationer på det, säger Tommy Karlsson.

Han ger ett exempel där en mäklare som fått i uppdrag att sälja en av lägenheterna som JM:s köpare inte vill flytta in i ringt till JM och berättat om sitt uppdrag.

– Mäklaren berättade då också att kunden har flera andra lägenheter i Malmö som hyrs ut i andra hand, säger Tommy Karlsson.

Tretton köpare har fortfarande inte betalat, och minst fem av dem kommer bostadsrättsföreningen nu att stämma. Samtliga kommer också att via inkassokrav krävas på obetalda månadsavgifter och ränta på kontantinsatsen.

Om köparen verkligen inte kan betala, så finns det en möjlighet att få hjälp av byggbolaget JM.

– De ska kontakta JM och redovisa hur deras ekonomi ser ut så att JM får möjlighet att bedöma om det är ett ömmande fall eller inte, säger Tommy Karlsson.