Psykiatrireformen misslyckades

Psykatrireformen har blivit ett misslyckande. Storstadsregionerna saknar tillräckliga resurser för alla psykiskt sjuka.
Syftet med psykiatrireformen, som genomfördes 1995, var att placera personer med psykiska funktionshinder ute i samhället och att ge dem möjlighet att leva på samma villkor som andra människor. I dagarna publicerar Socialstyrelsen en rapport som visar att det inte blev som man hade tänkt sig. - Det som vi framför allt har vänt oss mot är att psykiskt sjuka som inte klarar att bo själva, skickas utanför det egna landstinget, säger Helena Silferhielm på Socialstyrelsen. – Det är inte meningen med reformen. I storstadsregionerna finns fler psykiskt sjuka än i övriga landet, och problemet är att det inte finns tillräckligt med boendeplatser inom den egna kommunen. I övriga landet finns ofta ett överskott av platser och följden blir att de psykiskt sjuka i storstadskommunerna skickas till en annan kommun, ofta långt hemifrån. Något som inte gynnar behandlingen, snarare tvärtom. Det blir svårt att återanpassa sig till storstaden när man kommer tillbaka. Dessutom är det lång väg att åka för socialtjänsten och anhöriga, vilket har till följd att den psykiskt sjuke ofta blir isolerad. I Malmö är problemet dock inte lika allvarligt som i andra storstäder. – Det finns många vårdhem i regionen och dessutom blir de som placeras utanför kommunen oftast placerade i Skåne eller Småland, vilket gör att det inte blir så långt att åka för de anhöriga, säger Helena Silferhielm.