BJUV

Man sängliggande av misstag i två månader

Bjuvs kommun har anmält sig själv enligt lex Maria. Det efter att en 93-årig man av misstag blivit sängliggande på en äldreboende i två månader.

Den 93-årige mannen kom tillbaka till äldreboendet Solhemmet i slutet av augusti i fjor efter en behandling på sjukhus och då var hans tillstånd sådant att han var sängliggande.

Men trots att mannen sen blev bättre så blev han kvar i sängen trots att det inte var nödvändigt. Inte förrän en vikarierande sjuksköterska upptäckte vad som hänt i oktober fick mannen komma upp igen.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i Bjuvs kommun som gjort anmälan påpekar att mannen naturligtvis fått komma upp för toalettbesök och dylikt. Men han hade inte fått delta i de sociala aktiviteterna på Solhemmet, trots att det varit möjligt.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan säger att en orsak till att det blivit fel är att den ordinarie sjuksköterskan på Solhemmet varit sjukskriven och därför ersatts av en rad vikarier. Dessutom har det brustit i den skriftliga dokumentationen av mannens tillstånd. Efter att saken uppmärksammades har rutinerna setts över. Det görs också regelbundna kontroller på Solhemmet så att rutinerna följs.