Socialchefen avstår från kommunens lägenhet

Den nye socialchefen i Helsingborg, Tommy Lundberg, behövde bostad till sig och sin familj. Då han inte lyckades ordna något själv, fick han en lägenhet av kommunen ur det sociala bostadsbeståndet.
Tommy Lundberg väljer emellertid att inte flytta in i lägenheten. – Nej, det skulle vara olämpligt. Den är ju till för folk med sociala problem, säger han. Bostadsbristen är hög i Helsingborg och just nu behöver ett tjugotal familjer akut hjälp med bostad av kommunen. Att kommunen på det här viset prioriterat en av sina anställda har upprört många. Inte minst Britt Blessmark som är ordförande i den bostadsrättsförening där lägenheten dit det var tänkt att Tommy Lundström skulle flytta ingår. – Det här är den största skandal som ägt rum i Helsingborg, säger Britt Blessmark. – Det finns så många andra som behöver den här lägenheten. Enligt Håkan Håkansson som är ordförande i Helsingborgs socialnämnd är bostadsbristen anledningen till att den nye socialchefen fått gå före i bostadskön. Håkan Håkansson håller dock med om att det var olyckligt att lägenheten togs från det sociala bostadsbeståndet. Vad som nu händer med Tommy Lundberg och hans familj är oklart. - Jag får väl sätta in en annons, säger han. – Nu vet väl folk vem jag är.