Skåne

Flyktingsförvar flyttar till Åstorp

Migrationsverkets flyktingförvar i Örkelljunga läggs ner nästa år och i stället öppnas ett nytt förvar i Åstorp. Samtidigt ökas antalet platser på förvaret från 20 till 50.

De behövs fler platser. Men flytten beror också på att förvaret i Örkelljunga hela tiden varit en tillfällig lösning, enligt Per Sörensen avdelningschef för förvarsverksamheten på Migrationsverket.

- Vi måste få bättre förhållanden för de förvarstagna, men det handlar också om arbetsmiljön för våra anställda, säger Per Sörensen.

Flyktingförvaret används för att ta hand om personer som ska utvisas ur Sverige i väntan på att utvisningen verkställs. Eftersom det blir fler platser i Åstorp så kommer också personalen att behöva utökas till 30-35 personer. Det är ungefär dubbelt så många som i dag.

Förvaret i Örkelljunga har haft stora problem med rymningar och i samband med det hot mot personal. Man håller på att byta låssystem i Örkelljunga för att minska riskerna. Men även ur säkerhetssynpunkt kommer det nya förvaret i Åstorp att bli ett lyft. Det nya förvaret i Åstorp ska om allt går i lås stå klart i maj 2010.