Lund

Studentbostadsbristen ökar i lågkonjunkturen

Lunds kommun är oroad över att bostadsbristen blir större med lågkonjunkturen, eftersom fler väntas börja studera. AF-bostäder planerar nu att bygga 500 nya bostäder.

Fyra av fem studenter i Lund tycker att bostadssituationen är svår. Det visar en undersökning som Lunds universitets studentkårer tagit fram tillsammans med kommunen.

Många studenter bor i andra hand i flera år innan de får permanent bostad. Och mer än var tionde student överväger att hoppa av studierna på grund av bostadssituationen.

Studenterna får flytta runt i väntan på en permanent bostad. Det är också många studenter som överväger att hoppas av sina studier på grund av att bostadssitutionen är så svår.