MALMÖ

Åklagaren krävde fängelsestraff

I Malmö tingsrätt avslutades på tisdagen rättegången mot stiftelsen al-Aqsa spannmåls ordförande, Khalid al-Yousef. Åklagaren yrkade på fängesestraff.

Enligt åtalet ska Khalid al-Yousef, genom att skicka pengar till välgörenhetsorganisationer i Palestina, indirekt ha stöttat terrorstämplade Hamas. Själv säger han att han skickat pengar till föräldralösa barn.

Vice chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström betonade flera gånger under sin slutplädering att det här inte är ett politiskt mål, något som framförts från försvarets sida.

--Enligt min uppfattning har det inte några politiska dimensioner, säger hon.

Den åtalade, Khalid al-Yousef, har under hela rättegången sagt att pengarna han skickat till Gaza och Västbanken gått till humanitära organisationer som är religiöst och politiskt oberoende. Enligt honom har pengarna framförallt använts till att hjälpa föräldralösa barn. Att han själv eller organisationerna skulle ha någon koppling till Hamas förnekar han bestämt.

Men åklagaren Agnetha Hilding Qvarnström hävdar att den åtalade via stiftelsen al-Aqsa spannmål i Malmö skickat flera miljoner kronor till organisationer kontrollerade av Hamas, och på det viset indirekt finansierat terrorism.

Åklagaren menar också att Khalid al-Yousef varit medveten om vart pengarna gått, och för att understyrka det hänvisar hon bland annat på en bild på Hamas grundare Ahmad Yassin som den åtalade haft uppsatt på sitt kylskåp. Agnetha Hilding Qvarnström anserr att den åtalade brutit mot finansieringslägen och yrkade idag på fängelsestraff.

Som bevisning åberopar åklagaren bland annat israeliska dokument och domar som visar på att de organisationer som fått pengarna har kopplingar till Hamas, och det är här som den åtalades danske försvarsadvokat Laue Traberg Smidt tycker att målet får en politisk karaktär.

--Det finns ett krig i Mellanöstern och det blir fört med alla medel, och därför är det här också ett krig, säger han.

Eftersom Israel är den ena parten i en pågående konflikt är bevisning från Israel inte trovärdig i ett mål som har kopplingar till Hamas menar Laue Traberg Smidt. Försvaret påstod till och med att dokumenten kan vara förfalskade.

Agnetha Hilding Qvarnström ser däremot inga problem med att använda sig av de israeliska dokumenten som bevis.

--Vi har fri bevisvärdering i Sverige, säger hon.

Dom i målet faller den 17 februari.