SKÅNE

Skånes politiker kartlagda

Idag, måndag, presenterade Sveriges Kommuner och Landsting en undersökning om Skånes politiker.

Rapporten tar upp allt från hur många kvinnor som är representerade i de olika kommunerna till vad invånarna tycker om sina lokala politiker.

Socialdemokraten Cecilia Lind, kommunstyrelseordförande i Eslöv, var stolt över flera saker.

– Att vi har många av kategorin äldre som är aktiva, och att vi i mitt parti har lyckats så väl med att få in kvinnor.

Det finns över 5 200 politiker som verkar i Skåne, på regional och kommunal nivå. Dessa har nu kartlagts av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Undersökningen visar bland annat att det är jämnast könsfördelning bland politikerna i Malmö, Ystad och Bromölla. I Staffanstorp, Lund och Malmö finns det flest politiker som är under 30 år, och i Malmö är var femte förtroendevald politiker född i utlandet.

Var tionde politiker i Skåne är småbarnsförälder. I Lund är hela 71 procent av dom förtroendevalda högskoleutbildade, jämfört med bara 14 procent i Bjuv.

Undersökningen ger kommunerna siffror att utgå ifrån när det gäller behov av förändring. I Svedala ska politikerna till exempel jobba med att få in fler kvinnor i politiken. Kartläggningen visar att de är alldeles för få nu.

SKL har också frågat kommuninvånarna vad de tycker om sina politiker. Till skillnad från till exempel Eslöv, så har invånarna i Svedala högt förtronde för sina politiker. Det moderata kommunalrådet Gunilla Nordgren tror att det beror på ständiga möten i olika kommunala frågor som man sedan en tid tillbaka bjuder in medborgarna till.

– I början kom det inte så många, men nu är medborgarna vana vid att vi har de här mötena. Det ger en tät dialog.