SKÅNE

Skåneordförande stödjer Lundby-Wedin

Jimmy Runesson, nybliven LO-ordförande i Skåne tycker att det är bra att LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin sitter kvar. Han tycker att hon gjort ett bra jobb hittills.

- Jag tycker hon gör rätt. Jag har känt henne i många år och jag tycker hon har gjort ett bra jobb som LO-ordförande, säger Jimmy Runesson, LO-ordförande i Skåne.

Din förträdare på LO-ordförandeposten i Skåne Kenneth Björkman krävde ju Wanja Lundby-Wedins avgång.

- Ja, men det var hans personliga värderingar, inte hela LO-Skånes. Men jag respekter hans åsikt.

Vad har AMF-affären betytt för LO?

- Våra frågor har ju kommit i skymundan. Nu måste vi fokusera på kollektivavtal, arbetsmiljö, fackligpolitisk samverkan och så vidare. Nu har det bara handlat om AMF, säger Jimmy Runesson.