Malmö

Restaurang får inte använda skattepengar

Malmö opera och musikteaters bidrag får inte användas till att täcka restaurangverksamhet. Enligt Region Skånes ledning måste restaurangen vara helt självbärande – annars bryter man mot EU-regler.

Förra året gick arrangemangsenheten, där restaurangen ingår, back med 3,9 miljoner kronor. Enligt EU:s transparansdirektiv får inte konkurrensutsatt verksamhet som en restaurang subventioneras med skattemedel. Men det har alltså skett när teaterrestaurangen gick back förra året.

Varje år görs en genomlysning, och operan måste rätta till felet, säger regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein (M).

– Konsekvensen av genomlysningen är att man skall se till att den här subventioneringen upphör under det här året, säger han.

Teaterns styrelse har fattat beslut om att fortsätta driva restaurangverksamhet, och vd:n Göran K Johansson är inte bekymrad. Enligt honom ska inte restaurangen gå back mer.

– 2009 ska det hela gå jämnt upp. Vi jämför oss med andra operahus, och tittar man på till exempel Göteborg så bidrar deras restaurang till teaterns verksamhet. Där går pengarna åt andra hållet, och det är också vår ambition att hamna i det läget, säger Göran K Johansson.