Höganäs

Datavirusattack kostade en miljon kronor

Det blev en dyrbar historia när ett virus slog ut Höganäs kommuns datasystem under flera veckor i januari. Kommundirektör Per Selldén tror att attacken kostat Höganäs ca en miljon kronor.

750 datorarbetsplatser och 50 servrar slogs ut. Kostnaderna för utomstående konsulter och övertidstimmar är cirka 350 000 kronor.

Resten är kostnader som uppstod eftersom dom kommunanställda inte kunde använda sina arbetsredskap och inte kunde utföra sitt arbete.

Men den summan är än så länge en uppskattning. För att öka säkerheten har Höganäs kommun bytt operativsystem i samtliga datorer. Och vaksamheten är större än den varit tidigare, säger IT-chefen Bo Nilsson.