SKÅNE

Skånsk kritik mot uteblivna satsningar

Satsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder och pengar till kommunerna var huvudtemat när finansminister Anders Borg presenterade vårpropositionen för riksdagen idag.

Stephan Müchler, VD för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, saknar framför allt satsningar på infrastrukturen i regeringens vårproposition. Han tror att regeringen senare ändå kommer med ett infrastrukturpaket, eftersom han anser att det behövs.

– Infrastruktursatsningar är bra ur två aspekter, det är ett sätt att skapa förutsättningar för framtiden, samtidigt som det skapar jobb direkt, säger han.

Istället för infrastruktur så handlade det framförallt om satsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder och pengar till kommuner och landsting när finansminister Anders Borg presenterade vårpropositionen för riksdagen idag.

Redan förra veckan stod det ju klart att kommunerna och landstingen ska få extra pengar, men inte förrän nästa år. Idag meddelade regeringen att de vill satsa 10 miljarder kronor extra på det arbetsmarknadspolitiska området i år.

Antalet människor i arbetsmarknadspolitiska åtgärder förväntas mer än fördubblas de närmaste åren och pengarna ska gå till bland annat gå till insatser för långtidsarbetslösa, fler praktikplatser och arbetslöshetsförsäkringen.

Den skånske riksdagsledamoten Luciano Astudillo (S), tror att pengarna knappast kommer räcka åt några åtgärder

– Inom ramen för de tio miljarderna har du att A-kassan börjar kosta mer, det är ju fler som blir arbetslösa, säger han.

Luciano Astudillo är kritisk till att de extra pengarna till kommuner och landsting kommer först nästa år. Då har de varsel som har lagts i kommuner och landsting redan trätt i kraft, menar han. Luciano Astudillo pekar även på att många ungdomar i Skåne har svårt att hitta jobb och att budgeten saknar medel att motverka arbetslöshet bland dem.

– Det finns inga åtgärder för att möta en skenande ungdomsarbetslöshet, säger han.