Slitna kyrkor tynger små församlingar

Ett 50-tal av Lunds stifts omkring 500 kyrkor är i stort behov av renovering. Många församlingar har inte råd och måste söka pengar hos bland annat regeringen. Men de medlen räcker inte till alla och det kan bli aktuellt med rivning av kyrkor i framtiden.

Bjäresjö kyrka, strax norr om Ystad har anor från 1100-talet, utsidan är i akut behov av en omfattande renovering som församlingen inte har råd med. Församlingen som har drygt 2 000 medlemmar har sex kyrkor och man har talat om att avkristna fyra av dem men det är inte lätt att välja vilken.