Lund

Tusentals jobb hotade på Sony Ericsson

De anställda på Sony Ericsson i Lund lever åter under hot om uppsägningar. 2 000 personer runtom i världen kommer att bli av med jobben. I Lund finns 40 procent av företagets anställda. Hur många av dem som kommer att få gå vet ingen ännu.

Klubbordförande Ulf Bengtsson hoppas att företaget kommer att satsa långsiktigt för att utveckla nya bra produkter som kan dra in pengar, istället för att göra besparingar som bara hjälper på kort sikt.

- Tar man lika mycket på alla ställen så kan det handla om 1 000 personer. Vi det sig illa så vill man ha utvecklingen någon annanstans, och då blir det värre, säger Ulf Bengtsson.

Det som är klart är att 580 miljoner euro ska sparas, och de åtgärder som behövs för att klara det ska vara genomförda sommaren 2010. Sony Ericssons kris började i fjol, när 2 000 personer fick gå, varav hälften i Sverige. Då drabbades 50 anställda och hundratals konsulter i Lund.