Helsingborg

Öppet hus ger kunskap inför hälsoval

Ett femtiotal av Region Skånes vårdcentraler höll öppet hus igår lördag. Det var delvis för att marknadsföra vårdcentralerna inför Hälsoval Skåne som börjar gälla den 1 maj.

På Husensjö vårdcentral passade många på att göra ett besök. Verksamhetschefen Karin Stenström hade fullt upp med att dela ut informationsbroschyrer. Men så många frågor kring Hälsovalet har hon inte fått.  

– Inte så mycket. Det är väl så till syvende og sidst att det inte märks så mycket när det väl kommer ner till patienten. De får ju träffa de läkare de har gjort tidigare.

– Men det kan ju vara bra för dem att veta vad vi kan erbjuda ytterligare, som diabetessjuksköterska, astma-kolsjuksköterska, rökavvänjning och viktmottagning, säger Karin Stenström.  

Ingrid Andersson har varit patient på Husensjö vårdcentral i många år och passade på att komma på det öppna huset, för en gångs skull bara för att träffa personalen och inte för att få behandling.  

– Jag har astma. Därför har jag behov av att träffa ungefär samma folk när jag kommer hit. De känner till mina besvär och kan lotsa mig rätt.