KRISTIANSTAD

Krismöte på djurskyddsenheten urartade

Turbulensen på länsstyrelsens nya djurskyddsenhet fortsätter. Ett möte i veckan som skulle reda ut problemen slutade i kaos.

Sedan ansvaret för djurskyddet flyttades över från kommunerna till länsstyrelsen vid årsskiftet har personalen riktat kritik mot att ledningen saknar kunskap och att det finns för få inspektörer för att hinna med alla delar av arbetet.

Så sent som i fredags konstaterade landshövding Göran Tunhammar att situationen är ohållbar och att problemen måste lösas så snart det går.

Men det möte som skulle bli ett avstamp för att få ordning på den nya djurskyddsenheten blev enligt flera anställda en katastrof. Personalen står nu ännu längre från länsledningen än vad man gjorde tidigare.

Enligt uppgifter från mötet som Nyheterna har tagit del av presenterade länsöverdirektör Björn Risinger ett förslag för att minska inspektörernas arbetsbörda.

Förslaget går ut på att inspektörerna måste prioritera hårdare bland anmälningarna. Inspektörerna kan inte ha en ambitionsnivå som ligger högre än de resurser som finns var Risingers budskap.

Länsstyrelsens chefsjurist, Per Almström, säger i samband med det att länsstyrelsen inte alltid har tillräckligt mycket pengar för att göra det som står i lagen och att man då tvingas välja ut det som gör bäst nytta och plocka bort resten.

Men inspektörerna menar att det inte går att göra sådana prioriteringar utan att djur, i värsta fall, dör.

Vi har sökt Per Almström för en kommentar men enligt länsstyrelsens pressansvarige får djurskyddsfrågor bara kommenteras av länsöverdirektören.