MALMÖ/LUND

Gemensam forskning granskas av länsrätten

Den stora satsningen på forskning kring folksjukdomarna KOL, lungcancer och hjärt-kärlsjukdomar som Region Skåne och läkemedelsjätten Astra Zeneca ligger bakom ifrågasätts nu. Avtalet kan vara olagligt och ska nu prövas av länsrätten.

– Det finns många som är kunniga på det här området. Det skulle ha skett en upphandling, menar Ola Ohlsson, som är läkare och tidigare ordförande för Region Skånes läkemedelsråd.

Men Ola Ohlsson är inte bara kritisk mot att det inte skett någon upphandling. För att undersöka om det finns samband mellan lungsjukdomen Kol, lungcancer och hjärt- kärl sjukdomar skall Astra Zeneca få tillgång till journaler från region Skåne.

Men i avtalet finns ingen plan för hur forskningen skall gå till, hur många personer den skall omfatta. Något exakt mål för forskningen finns inte heller.

– Här finns inga etiska ansökningar överhuvudtaget. Det finns inga som helst diskussioner. Det är stora och allvarliga frågor så de etiska frågorna är viktiga, säger Ola Ohlsson.

Ola Ohlsson menar att avtalet där Region Skåne och Astra Zeneca satar 20 miljoner vardera är ett hafsverk och det är beklagligt eftersom den här typen av forskning är viktig.

– Att vi ska syssla med forskning kring de stora folksjukdomar är en viktigt uppgift. Det har jag ingenting emot. Men formerna kring det här är under all kritik, säger Ola Ohlsson.