LANDSKRONA

Landskrona agerar mot trångboddhet

I många skånska kommuner har trångboddheten ökat under de senaste åren, men i Landskrona har kommunen tagit krafttag mot problemen.

Läs också:

Kommunen arbetar aktivt med de privata fastighetsvärdarna för att få dem att vilja hyra ut till stora familjer.

– Vi hör av oss och presenterar vilka insatser vi kommer att gå in med, säger Pia Johansson som är enhetschef på vuxenförvaltningen och har hand om boendefrågor.

Det rör sig om tillsyn från boendestödsteamet, personer som jobbar med föräldraskapet och det kan också handla om vaktbolag som patrullerar nätter och kvällar.

– Det kan vara en åtgärd som fastighetsägaren kräver, att det ska finnas någon typ av rondering på kvällar och nätter, sägerPia Johansson.

Vaktbolagen har dock aldrig behövt göra några insatser.

För drygt ett år sedan införde kommunala Landskronahem riktlinjer för hur många personer som får bo i en lägenhet.

– Det är inte så att vi går ut och tittar hur många som bor i en lägenhet, men vi får signaler från anställda och hyresgäster, säger Landskronahems vd Göran Jingborg.

– I någon lägenhet bodde flera familjer och där blev det så att lägenheten blev för en familj, och den andra familjen fick en annan lägenhet. Så som det från början är avsett.