TOMELILLA

Man stängdes av från undervisning - nu anmäls kommunen till DO

Tomelilla kommun är anmäld till diskrimineringsombudsmannen, DO, efter att ha stängt av en man från lektioner i svenska. Hans familj får nu undervisning i en annan kommun.

Tomelilla kommun anmäldes först till länsstyrelsen sen till skolinspektionen, som nu lämnat ärendet till diskrimineringsombudsmannen DO.

Det är en anonym anmälare som tycker att kommunens handläggning av situationen för familjen som bor i kommunen bör granskas.

Anmälan kritiserar flyktingmottagandet i kommunen och hur man hanterat familjens behov. Den tar bland annat upp att mannen i familjen stängts av från att delta i undervisning i svenska med hänvisning till att han uppträtt hotfullt och aggressivt. Anmälaren skriver att det snarare är läraren som varit aggressiv.

– Det handlar inte om diskriminering. Vi har rutiner vad vi gör när det uppstår en hotfull situation och dem har vi följt, säger Elisabeth Andersson, som är ansvarig chef på Tomelilla kommun.

Har ni gjort något fel?

– Nä, det tycker jag inte. Vi har jobbat mycket med den här familjen och försökt hjälpa till.

Familjen får nu undervisning i en annan kommun.