öresundsbron

Svårt för Tullen att ordna skydd

Att tullarna på Lernacken från den 10 juni kan förbjudas att arbeta när det är som mest trafik, bekymrar chefen för tullens brottsbekämpning i Sverige. Förbudet kan komma om inte tullarnas arbetsmiljö blir bättre.

Läs mer:


I sommar kan det bli fritt fram för smugglare som kommer över Öresundsbron, bara de väljer att komma på eftermiddagen. Från den 10 juni hotar tullarnas huvudskyddsombud Jan Martinsson att stoppa allt arbete mellan klockan 16 och 19 när trafiken är som tätast, om inte tullarna skyddas bättre mot risken för att bli påkörda vid tullfiltret.

– Det är högst otillfredsställande och något som vi naturligtvis ser mycket allvarligt på och ska hitta lösningar på, säger Lennart Nilsson, chef för tullens brottsbekämpning i Sverige.

Det finns flyttbara farthinder vid tullfiltret, men huvudskyddsombudet kräver bättre skydd. Problemet är att tullarna arbetar på mark som ägs av Öresundsbrokonsortiet. Alla fysiska förändringar som Tullverket vill ha måste man komma överens om med konsortiet och i vissa fall också med Vägverket. Det är inte helt lätt när parterna har olika intressen. Öresundsbrokonsortiet vill inte gärna ha hinder för brotrafiken.

– Det är inte lätt för Tullverket att ensidigt hävda de kontrollfaciliteter som erfordras. Men å andra sidan har vi en ständig dialog med konsortiet, säger Lennart Nilsson.

Anna Bubenko
anna.bubenko@sr.se