perstorp

Framgång för obemannad förmedling

Försöket med obemannad arbetsförmedling i Perstorp har fallit väl ut. Nu vill chefen där att service via telefon och telebildskärm som gälla framöver också.

– Jag är väldigt nöjd. Obemannade arbetsförmedlingar kan säkert bli aktuellt i fler mindre kommuner, som inte kan hålla den servicenivå som de större kommunerna kan, säger Marit Nordstrand chef på i arbetsförmedlingarna i Perstorp, Klippan och Åstorp.

I februari slutade arbetsförmedlingen i Perstorp att ha personal på fasta tider på kontoret. De ersattes med en telefonlur på väggen och en telebildsskärm. Kundtjänst i Sollefteå i Ångermanland står för servicen i luren och på skärmen.

Vill man ha en träff får man boka det med sin handläggare i Klippan, som kan komma till Perstorp om det behövs.

En så kallad kundundersökning av pilotprojektet har gjorts. Runt 100 personer som berörs av tekniken på de tio orter där den testas har svarat på frågor om hur de upplevde kontakten via telebild.

De flesta säger att det kändes som ett personligt besök, men i kommentarer skriver vissa att det känns bättre med riktiga träffar.

– Jag tror många föredrar personlig service, om man får välja. Men då det alternativet inte finns längre så är detta bra, tycker många, säger Marit Nordstrand.

Nu ska distansservicen utvärderas ytterligare, sen tas ett definitivt beslut om tekniken ska vara kvar eller inte.